Wekelijkse muzieklessen

Voor een klas staan, maar ook de klas kunnen enthousiasmeren en orde kunnen houden is niet voor iedere muzikant weggelegd. Wij beseffen ons dit al te goed. Hierom hebben de muziekdocenten in ons team een diploma om voor de klas te staan (opleiding docent muziek), of zijn het muzikanten die al veel ervaring hebben in het lesgeven voor groepen met een ander pedagogische opleiding.

Onderstaand is zichtbaar dat we werken vanuit de verschillende bouwstenen. Ook houden wij rekening met Kerndoel 54 uit de voorgeschreven TULE inhouden en activiteiten (SLO, 2021).

SLO. (2021, 21 april). Kunstzinnige oriëntatie – kerndoel 54 – muziek. Geraadpleegd van SLO.

Voordelen

Voordelen wekelijkse muziekles door de muziekonderwijzers:

  • Duidelijke afspraken.
  • Docenten hebben een relevante opleiding.
  • Het team heeft een aantal keer per schooljaar intervisie en volgen trainingen.
  • Als de docent ziek is wordt er voor een invaller gezorgd.
  • Bij de muziekonderwijzers zit de docent niet aan één bepaalde methode gebonden.

Goed contact met de aanvrager staat bij ons hoog in het vaandel, zo denken wij bijvoorbeeld graag mee over de lesduur en frequentie. Het combineren van verschillende workshops, maar ook het koppelen van een thema aan de workshops is mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan feestdagen, seizoenen, dieren, etc.

Contact

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam

Spelen

In de muziekles wordt er natuurlijk muziek gespeeld. Onze docenten maken onder andere gebruik van percussie instrumenten, body percussie en alledaagse voorwerpen om muziek mee te spelen. Het spelen op instrumenten biedt naast dat het ontzettend leuk is ook ondersteuning voor de motorische ontwikkeling van het kind.

Zingen

Tijdens onze muzieklessen is er veel aandacht voor het zingen. Samen zingen draagt bij aan het groepsgevoel van een klas en kan daarnaast taal ondersteunend worden ingezet. Tijdens het zingen wordt onder andere aandacht besteedt aan stemcontrole, oefeningen en de houding van het lichaam.

Bewegen

Muziek en beweging gaan vrijwel altijd samen. Tijdens de meest swingende muziek kan niemand meer stilzitten en dit doen we dan ook niet tijdens de les. Bewegen tijdens de muziekles kan worden ingezet als ondersteuning van de liedtekst en als een leuke manier om wat stoom af te blazen.

Artboard 18

Luisteren

Tijdens onze muzieklessen is er veel aandacht voor het verbreden van de muzikale en culturele oriëntatie. Er wordt naar verschillende soorten muziek geluisterd en gepraat over muziek en emotie. Dit helpt de kinderen een eigen smaak te ontwikkelen en zich breder te oriënteren op cultureel vlak.

Creativiteit

Creativiteit en muziek gaan hand in hand tijdens onze muzieklessen. De kinderen krijgen ruimte om met hun eigen ideeën aan de slag te gaan, zoals een liedtekst schrijven of een eigen ritmische compositie te maken. Dit kan ingezet worden om de leerlingen projectmatig en in groepjes te leren samenwerken en tot een eindproduct te komen.

notes, music, disk, sheet, notationCreated with Sketch.

Lezen/noteren

Muziektheoretische kennis maakt het praten over muziek makkelijker. Daarom wordt er in onze lessen aandacht besteedt aan zowel traditionele (ritmische) muzieknotatie maar ook bijvoorbeeld het lezen van grafische partituren die het muziek maken ondersteunen. Denk aan eenvoudige ritmes en melodieën lezen en vervolgens spelen. Maar ook het kunnen noteren van ritmes na ze te hebben gehoord.