Wekelijkse muzieklessen

Voor een klas staan, maar ook de klas kunnen enthousiasmeren en orde kunnen houden is niet voor iedere muzikant weggelegd. Wij beseffen ons dit al te goed. Daarom hebben de muziekdocenten in ons team een diploma om voor de klas te staan (opleiding docent muziek), of zijn het muzikanten die al veel ervaring hebben in het lesgeven voor groepen met een ander pedagogische opleiding.

Op de homepage is al zichtbaar dat we werken vanuit de verschillende bouwstenen. Ook houden wij rekening met Kerndoel 54 uit de voorgeschreven TULE inhouden en activiteiten (SLO, 2021).

SLO. (2021, 21 april). Kunstzinnige oriëntatie – kerndoel 54 – muziek. Geraadpleegd van SLO.

Voordelen

Voordelen wekelijkse muziekles door de muziekonderwijzers:

  • Duidelijke afspraken.
  • Docenten hebben een relevante opleiding.
  • Het team heeft een aantal keer per schooljaar intervisie en volgen trainingen.
  • Als de docent ziek is wordt er voor een invaller gezorgd.
  • Bij de muziekonderwijzers zit de docent niet aan één bepaalde methode gebonden.

Goed contact met de aanvrager staat bij ons hoog in het vaandel, zo denken wij bijvoorbeeld graag mee over de lesduur en frequentie. Het combineren van verschillende workshops, maar ook het koppelen van een thema aan de workshops is mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan feestdagen, seizoenen, dieren, etc.

Contact

Ik wil graag meer te weten komen over wekelijkse muzieklessen!